קיבוע-זכויות-טופס-161-ד
כותבים פרישה
מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

 • מאת שקד אלישע :מנכ"ל משותף - מודוס
  כלכלן, מתכנן פיננסי בכיר- מומחה בפרישה 
  מרץ 2019

  טופס 161 ד' הוא הטופס שבאמצעותו עושים "קיבוע זכויות".
  מועד הזכאות הראשון להגשת הטופס הינו אחרי גיל פרישה ולאחר קבלת קצבה ממקור פנסיוני או מהמעביד, וללא קשר לקצבת אזרח וותיק מביטוח לאומי.
  איך אדע האם זה רלוונטי עבורי למלא טופס 161 ד' ?
  כל אדם אשר מקבל קצבה חייבת במס או שברשותו תגמולים קצבתיים (חייבים במס) שהוא מעוניין למשוך אותם לצרכיו האישיים, יכול להפיק ערך רב ממימוש "קיבוע הזכויות" לפי סעיף 9א' לפקודת מס הכנסה.
   
 • איך אדע האם זה רלוונטי עבורי למלא טופס 161 ד' ?
  כל אדם אשר מקבל קצבה חייבת במס או שברשותו תגמולים קצבתיים (חייבים במס) שהוא מעוניין למשוך אותם לצרכיו האישיים, יכול להפיק ערך רב ממימוש "קיבוע הזכויות" לפי סעיף 9א' לפקודת מס הכנסה.

  אז בואו נבין על מה מדובר :
  לכל פורש בישראל יש אפשרות לקבל עד כמיליון ₪ בצורה פטורה ממס. כספים אלו, אשר במקור הינם חייבים במס, יכולים להגיע מ- 3 מקורות:
  בצורה חד פעמית (הונית): 
  1.    פיצויים שנתבקשו / נתקבלו במשך 32 שנות עבודה רצופות לפני גיל הפרישה
  2.    היוון (משיכה) של קצבאות / תגמולים אשר מיועדים לקצבה
  בצורה חודשית ושוטפת:
  3.    קבלת קצבה חודשית תקציבית / מקרן פנסיה / ביטוח מנהלים / 
  לכל אחד מהמקורות המוזכרים יחס קיזוז שונה מתוך מיליון ₪  הרשומים למעלה.
   
 • את הפטור על הפיצויים ניתן לקבל בעת סיום עבודה בכל גיל, אך לקיבוע זכויות ייקחו בחשבון לצורך קיזוז מתוך המיליון ₪ האפשריים רק פיצויים פטורים במשך 32 שנות עבודה רצופות מלפני גיל הזכאות
  על גובה הפטור שנשאר לאחר התחשבנות על כספי פיצויים פטורים מהעבר ניתן לבצע קיבוע זכויות לטובת משיכת כספים שמיועדים לקצבה בצורה חד פעמית בפטור ממס (במקום במס מינימלי של 35%) ו/או לטובת קצבה מסוימת פטורה ממס (עד 4,155 ₪ לחודש).
  חשוב לציין שהפטור בגובה של כמיליון ₪ יהיה נגיש בצורה מלאה רק בשנת 2025, כיום עומדים לרשותנו כ- 748,000 ₪ מתוך המיליון. ב- 2020 תהיה הגדלה של הסכום לכ- 794,000 ₪ , וב- 2025 תהיה ההגדלה האחרונה לכ- 1,022,000 ₪.
  עקב מורכבות החישובים והקיזוזים לאורך השנים, אדם המבקש לבצע קיבוע זכויות נדרש להחליט היום איך הוא רוצה להתנהל עם הפטור העומד לרשותו היום ובעתיד. בנוסף ישנה מסגרת זמן של 90 יום בלבד לבצע שינויים. לאחר מכן הבקשה מתקבעת, מכאן הכותרת של טופס 161 ד' היא "קיבוע זכויות". 
 • קיבוע הזכויות נולד בעת החלת תיקון מס' 190 לפקודת מס הכנסה, בשנת 2012, אשר כולל בתוכו היבטים נוספים ורבים אשר לא בהכרח קשורים לתהליך קיבוע הזכויות.
  אין "כללי אצבע" שנכונים לכולם. בסוגיה זאת ניתן להפיק ערך כלכלי רב מהתייעצות עם אנשי מקצוע אשר מתמחים בנושא זה. 
  המוטיב ששווה כסף רב הוא – לוודא שלא "שורפים" כספים פטורים ממס כתוצאה מחוסר  תכנון  או תכנון שאינו מביא בחשבון את מכלול היבטי המס בפרישה 
  חשוב לציין שכל הנתונים המספריים רלוונטיים לפקודת מס הכנסה התקפה לינואר 2019.
  מצ"ב טופס 161 ד' לדוגמא. תשומת לבכם כי מס הכנסה (בכבודו ובעצמו) מציין את הצורך בייעוץ (שלא מפקיד השומה) לגבי הטופס הזה. מה שנקרא בשפת הילדים שלוקחים החלטה שאינה ברת שינוי  " אין חאראטות"
   
 • תוכלו ללחוץ על הקישור להורדת הטופס ישירות מאתר מס הכנסה
  קישור להורדת טופס 161 ד'