מאמר-תיקון-190

תיקון 190 - מורה נבוכים

 • מאמר מאת : קובי פלד
  מנכ"ל משותף - מודוס
  מתכנן פיננסי cfp, מומחה בפרישה
  פברואר 2020

  מה מסתתר תחת השם "תיקון 190" ולמה כל גבר ואישה מעל גיל שישים צריכים להכיר אותו.
  מרבית המשתייכים לקבוצת הגיל של בני 60 ומעלה לא מודעים כלל להטבה המשמעותית אליה הם זכאים במסגרת תיקון 190 לפקודת מס הכנסה. 
  חשוב לדעת שזהו תיקון אחד מתוך תיקונים רבים שקיימים לפקודות מס הכנסה ובכל תיקון מבצעים מספר שינויים במקביל.

   
 • למה זה חשוב עבורך?

  לפי התיקון, קופת גמל מאפשרת משיכה (חייבת במס מופחת) בסכום חד פעמי
  ואף הגדלת ההכנסה החודשית באמצעות משיכה כקצבה פטורה ממס וזאת בהתאם לבחירת הלקוח בעת המשיכה ובכפוף לתנאים מצטברים כפי שיוצגו.
  1. אפשרות הגדלת קצבה חודשית פטורה ממס.
  2. ניתוב הטבת המס להגדלת הנטו בקצבה החודשית.  
  3. תשלום מס רווחי הון מופחת על ההשקעות.

   
 • מהו תיקון 190 לפקודת מס הכנסה?

  בשנת 2012 הוכנס תיקון לפקודת מס הכנסה, תיקון 190.
  מטרתו להסדיר עיוותים שנוצרו בעולם החיסכון הפנסיוני.

  באמצעות התיקון פורשים ופורשות יכולים בין היתר, להשקיע את כספם באפיק חסכון המגלם הטבות מס משמעותיות,
  נזילות מלאה של ההון שהצטבר ואפשרויות משיכת כספים נוחות יותר.
  אפיק החיסכון הזה הוא קופת גמל כמובן.

  כלומר, תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, מאפשר לאוכלוסייה בגילאי שישים ומעלה,
  להפקיד כספים שהגיעו ממקורות פרטיים כגון: חסכונות, פיקדונות, תיקי השקעות וכו', לקופת גמל וליהנות מיתרונות המיסוי וההשקעה המובנים בקופות הגמל.
  במאמר זה נפרט את התנאים, היתרונות ודרכי הפעולה הרלוונטיים לתיקון. 

  תנאי סף לתיקון 190 לפקודת מס הכנסה:
  • ניתן להפקיד מגיל 60 ומעלה בלבד.
  • קיומה של קצבה מינימאלית (4,525 ₪ נכון לשנת 2020 ) מכל מקור פנסיוני (קרן פנסיה, תכניות גמל וביטוח) למעט קצבת שארים.

  כמה כסף מותר להפקיד?
  סכום ההפקדה לקופת גמל (לקצבה מוכרת*) אינו מוגבל,
  אך במידה ומעוניינים להתנהל ישירות מול בית ההשקעות או חברת הביטוח, ישנו אישור לנהל סכומים בתקרות מסוימות לפי גיל.
  *קצבה מוכרת-  הינה קצבה הנובעת מהפקדות לקופת הגמל המוכרות כ”תשלומים פטורים” והמשולמת מקופת גמל לקצבה. “קצבה מוכרת” תוכר בסכום העולה על 34,848 ₪ להפקדה שנתית (נכון ל- 2020).
 • השקעות

  תיקון 190 נוגע במספר רבדים, כאשר הרובד העיקרי המתייחס להשקעות, הוא האפשרות להוון קצבה מוכרת.
  • השקעה בקופת גמל כוללת יתרונות ניהול השקעות לטווח ארוך (השקעה בנכסים לא סחירים).
  • ניתן לבחור ולעבור בין מגוון מסלולי השקעה.
  • ניתן לשלב בין מסלולי השקעה שונים.

      מיסוי השקעות
  • רווחי תשואה הנוצרים בתוך הקופה לא חייבים במס (עד מועד משיכת הכסף). יתרון זה מגדלי את פוטנציאל התשואה של קופת הגמל.
  • העברה בין מסלולי השקעה איננה מהווה אירוע מס ולכן לא כרוכים בתשלום מס בגין הרווחים שנצברו בקופה. 

   
 • אפשרויות משיכת כספים

  בעת סיום עבודה נדרשים להתחשבן על כספי הפיצויים בין אם להון ובין אם לקצבה ולהיות מחויבים במס בהתאם לדרך הפעולה שננקטה.
  רובד נוסף של התיקון, היא האפשרות להעביר את כספי הפיצויים שנותרו לאחר ההתחשבנות, לחשבון חדש - זאת במידה ולא מעוניינים למשוך אותם.

  במקרים בהם לא מעוניינים לקבל את הכסף כקיצבה, אלא לבצע משיכה חד פעמית, ניתן לבצע משיכת כספים חד פעמית הקרויה "היוון קצבה מוכרת".
  • בעת המשיכה, יש לשלם מס בשווי 15% נומינאלי, על הרווחים שנצברו בקופה. (לעומת שיעור מס רווח הון של 25% על הרווח הריאלי באפיקים אחרים).
  • ניתן למשוך את כל הכספים בקופה או למשוך חלק מהכספים וניתן לייעד חלק מהכספים עבור קצבה חודשית (נפרט על כך בהמשך). 
  • חברות ביטוח ובתי השקעות מסוימים קיבלו אישור ממס הכנסה המאפשר משיכה ללא בירוקרטיה מיותרת, בסכומים שאושרו ע”י רשות המיסים (עד תקרה של כ 8- מיליון ₪)
  • ביצוע המשיכה או קבלת הקצבה יתאפשרו בהתאם להוראות סעיף 23 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס”ה-2005. לפי הכללים המפורטים בחברות השונות.

  מהי חבות המס?
  יש לבחון כל מקרה באופן פרטני בהתאם לפטורים הקיימים, גובה ההכנסות הנוספות ואחוז המס לתשלום מיידי.

  כעת נשאר להחליט אם לפדות את הכסף מהקופה עכשיו או במועד מאוחר יותר.
  במידה ופודים מידית, ניתן להשקיע את הכסף באפיקים אחרים כגון: נדל"ן, תיק השקעות, אשראי חברתי ועוד,

  לחילופין ניתן להשאיר את הכסף בחברה שבה הוא מנוהל באמצעות העברה ל- "חשבון חדש" כאשר יועבר לשם סכום הפיצויים הצבור בניכוי אחוז המס,
  לפי אישור פקיד השומה.
  מאותו הרגע הכסף ימשיך להיות מושקע באותו בית השקעות או חברת ביטוח, יחויב במס רווח הון בגובה 25% על הרווחים החדשים בלבד ויהיה נזיל עבורכם בכל רגע ללא תחנות יציאה או קנסות למיניהם."
 • דגשים למשיכה בדרך של קצבה חודשית

  • משיכה כקצבה פטורה, אפשרית מגיל 60 ומעלה.
  • משיכה של כספי קצבה מוכרת בדרך של קצבה, פטורה ממס (הן על הקרן והן על הרווחים) ללא תקרה.
  • ניתן לבחור לקבל קצבה מכל הכספים או מחלקם. 

   
 • מוטבים – למי ילך הכסף במקרה של פטירה?

  המוטבים נקבעים מול הקופה – לפי רצון העמית (בהתאם לטופס מינוי המוטבים שמילא).
  1. במקרה של פטירה של העמית לפני גיל 75, הקרן והרווחים עוברים למוטבים בפטור מלא מתשלום מס.
    
  2. במקרה של פטירה אחרי גיל 75 ישנן שתי חלופות:
   1. משיכה חד פעמית ע”י המוטבים – 15% מס על הרווח הנומינלי מיום ההפקדה של המוריש ועד 90 יום אחרי הפטירה. ו 25%- על הרווח הריאלי מ 90- יום אחרי הפטירה ועד למועד המשיכה.
   2. העברת הכספים בפטור מלא ממס, לקופה משלמת על שם המוטבים לצורך קבלת קצבה מוכרת פטורה ממס (מגיל 60 של המוטבים).
     
  3. הגנות
   1. לא ניתן לשעבד את קופת הגמל – הכספים מוגדרים ככספי קצבה.
     
   2. על פי חוק הירושות, קופת הגמל לא תחשב כחלק מהעיזבון. 
    בהתאם להוראות סעיף 147 לחוק הירושה התשכ”ה-1965: “סכומים שיש לשלם עקב מותו של אדם על פי חוזה ביטוח, על פי חברות בקופה – קצבה או בקופת תגמולים או על פי עילה דומה, אינם בכלל העיזבון, זולת אם הותנה שהם מגיעים לעיזבון”.
      
   3. הגנה בפני שינוי שיעור מס.
     
   4. הוראות המיסוי ביחס לעמית בקופה, מוגנות במסגרת חוק הגנת השקעות הציבור בנכסים פיננסים, ולכן לא ניתן לשנות לרעה באופן רטרואקטיבי, את כללי ההשקעה והמיסוי לאחר הצטרפות.
    חוק להגנה על השקעות הציבור בישראל בנכסים פיננסיים, תשמ”ד 1984 – קובע כי הממשלה לא תפקיע השקעות ציבור שנוצרו לאחר תחילתו של חוק זה ולא תשנה לרעה את התנאים שיהיו קבועים להן בעת שיוצרו, בין שיהיו זהים לתנאים הקבועים להשקעות ציבור מאותו סוג ערב תחילתו של חוק זה ובין שיהיו שונים.
  בהצלחה!
  קובי פלד,
  מתכנן פרישה בכיר
   
  ~~~
  אין באמור במסמך זה כדי להוות ייעוץ, או שווק השקעות, או המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה או חיסכון במוצרים השונים, והוא אינו מהווה תחליף ייעוץ אישי הניתן בכפוף לחוק, לרבות בעניין היבטי המיסוי השונים. כל הוראות החוק המוזכרות לעיל עשויות להשתנות והן רלוונטיות נכון ליום פרסום העלון. כדאיות ואופי ההשקעה באמצעות המוצרים שהוצגו לעיל עשויות להשתנות בהתאם לנסיבות האישיות ולפיכך יש להיוועץ ולבחון את הכדאיות באופן פרטני.