מאמר-הכסף-שלכם-בידיים-שלכם
ספריית תכנים
מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם


 • משיכת יתרות צבורות מקופות גמל עם יתרות נמוכות מ-7,000 ₪ ובאילו מקרים ניתן למשוך את הכספים ללא תשלום מס.
   
  // נכתב ע"י: רן קונפורטי, אשכול פנסיה ומס- מרכז הפרישה הישראלי

   
  שלושה מיליון ש"ח
  זהו סכום חשבונות קופות הגמל, עם יתרות נמוכות, שאינם פעילים עוד. מעל 40% מהחשבונות בקופות הגמל הם בעלי חסכונות נמוכים, לעומת 2% מסך הכספים המנוהלים בקופות הגמל.
  זה אומר שבמצטבר, קיים בקופות הגמל כסף רב המורכב מחשבונות לא פעילים בעלי יתרות נמוכות.
   
  איך זה קורה?
  מרבית החוסכים בקופות הגמל הינם בעלי חשבונות נמוכים (עשרות, מאות ואלפי שקלים בודדים), ולכן אינם ממהרים למשוך את הכספים ולרוב ממתינים עד גיל הפרישה בכדי לבצע משיכה פטורה ממס או לחלופין מעדיפים שלא לעסוק בזה ובטח שלא לבזבז בשל כך ימי עבודה. בעבודתי מול עובדים לקראת פרישה ובכלל, אני פוגש מידי יום אנשים אינטליגנטיים, עצמאיים אשר אחראים לגורלם, אך לא מנהלים נכונה את ענייניהם הכספיים ובדרך כלל זה נובע מחוסר ידע וחוסר הכרות עם התחום הפיננסי. כדי שתוכלו לעשות את הבחירות הנכונות ביותר עבורכם, חשוב להתעדכן.

  חשוב שתדעו
  לאחרונה משרד האוצר יזם מהלך לפיו בעלי חשבונות בקופות גמל שיתרתם הצבורה הינה מתחת ל-7,000 ₪, יוכלו למשוך את כספם בפטור ממס. אני מציע לכם לבצע הערכת מצב פנימית של מצבכם הכלכלי המשפחתי תוך החשבת הצרכים העתידיים שלכם. אם צעד זה נכון עבורכם, קחו בחשבון שמשיכת הכספים ללא תשלום מס תהיה אפשרית עד לתאריך 31/3/15. ההליך לקבלת הכספים הינו פשוט ותוך כעשרה ימי עסקים, היתרה תגיע לחשבון שלכם.
  לתשומת ליבכם, החל משנת 2016 יועלה שיעור דמי הניהול לחסכונכם הרדומים בקופת הגמל ויעמוד על מינימום של כ-6 ₪ לחודש ולא יהיה פטור ממס.
   
  באילו מקרים ניתן למשוך את הכספים ללא תשלום מס?
  ישנם מספר כללים לבדיקת זכאות משיכת יתרות צבורות בקופות הגמל כמפורט להלן:
  • היתרה הצבורה בכלל החשבונות שעל שמך באותה קופת גמל (לרבות מרכיב פיצויים) לא עלתה על 7,000 ₪ נכון ליום 31.12.12.
  • היתרה הינה מכספי תגמולים בלבד (לא ניתן למשוך ממרכיב פיצויים) במעמד עצמאי ושכיר כאחד.
  • לא חל על קרנות פנסיה, השתלמות ופוליסות ביטוח מנהלים.
  • לא הופקדו לחשבון שעל שמך בקופת הגמל כספים מיום 1.1.2012 ואילך ואף לא הועברו לקופת הגמל כספים מקופת גמל אחרת או ממנה לקופת גמל אחרת מיום 1.1.2013 ואילך.
   
  מספר דוגמאות להמחשה:
  • אם קיימים מספר חשבונות בקופות גמל שונות שהסכום הנצבר בכל אחת מהקופות השונות קטן מ-7,000 ₪ אזי ניתן למשוך את כולם בפטור ממס (קופות שונות עם יתרות נמוכות מ-7,000 ₪ כל אחת).
  • אם קיימים בקופת גמל אחת מספר חשבונות שונים על שמך ובסך הכל היתרות של שניהם ביחד מעל 7,000 ₪  לא יהיה ניתן למשוך בפטור ממס (לדוג'- חשבון אחד על שמך בסך 6,500 ₪ וחשבון אחר באותה קופה בסך של 501 ₪).
  • בחשבון בקופת הגמל יש סכום צבור של תגמולים בסך של 6,000 ₪ ועוד 1,001 ₪ בפיצויים (באותה קופת גמל) ומאחר והיתרה הכוללת מעל 7,000 ₪ לא ניתן למשוך בפטור ממס.
   
  לקחת את העניינים בידיים ולבדוק
  במהלך החודש האחרון קופות הגמל היו אמורות לשלוח הודעות יזומות לעמיתים, בדבר זכאותם למשיכת הכספים מהחשבונות הנמוכים בפטור ממס. אני ממליץ לכם שלא להסתמך רק על ההודעות היזומות אלא לבדוק את זכאותכם על קיומן של יתרות על שמכם במסגרת האתר של משרד האוצר.
   
   
  רן קונפורטי- רואה חשבון MBA