הדרכה-למנהלים-ולרובד-משאבי-אנוש

השירותים שלנו: 

  • מיועד עבור מנהלים אשר אמורים להתעמת עם תהליך הפיטורין של  עובדים באופן ישיר. הליווי יכלול חשיפה תיאורטית להיבטים השונים של תהליך הפיטורין על העובד העומד בפני הארגון ולהשלכות התהליך על עתידו של העובד ומתוך כך יבנה אופן הצגת הדברים בצורה הנכונה ביותר עבור העובד וגם עבור המנהל. בנוסף, הדרכת המנהלים תעסוק גם בחשיבות ההסברה לעובדים האחרים והתמודדות יעילה עם תגובות שונות שלהם לסיטואציה ועם מחשבות שעלולות להיווצר עם ביצוע התהליך. המנהלים יחוו למידה מעשית המאפשרת לחוות את התקשורת של ההודעה וכן מערכי תמיכה פנים ארגוניים כגון נהלים, שיחות ליווי, רווחה ומשאבי אנוש, אשר ילוו את העובד ואת המנהל לאורך התהליך. הדרכת המנהלים יכולה להתקיים בקבוצות או באופן אישי בהתאם לצרכי הארגון.
     

  • הליווי יכלול חשיפה שיטתית תיאורטית ומעשית להיבטים הפסיכולוגיים (רגשיים – תפיסתיים והתנהגותיים) של תהליך הפיטורין על הפרט בארגון – העובד העומד בפני הפיטורין או הפרישה מרצון. כמו כן יילמדו השלכות תהליך הפיטורין על העמיתים הנותרים בארגון ועל יחידות שונות בארגון הארגון כשלם. ליווי זה יכלול הן  לימוד תיאורטי של תהליך פיטורין על כל ממדיו (האישי , הבינאישי והארגוני) והן בניית תכנית מפורטת ליישום התהליך בארגון. תהליך הכולל הבנייה מראש , תקשורת של ההודעה ומעקב לאחר ביצועה. ניתן לקיים מתכונות הדרכה אישיות או קבוצתיות בהתאם לצרכי הארגון.
     
    ***בראייה אסטרטגית ניתן לבנות ליווי מתקדם לשלב זה  לרובד משאבי אנוש להבנות מערך עתידני לכלל עובדי הארגון לאחר גל הפיטורין לחיזוק והעצמת הארגון.