home

השירותים שלנו: 

מרכז הפרישה הישראלי

אומרים שצריך לדעת מתי לפרוש - אנחנו אומרים שצריך לדעת איך לפרוש 

לפורשים  היום יש מספיק ניסיון כדי לדעת שלא כדאי להתחיל את הפרק הבא בחיים בלי תכנון מוקדם. אנחנו כאן כדי לספק לציבור הפורשים מענה מקצועי ומקיף על כל השאלות ולהציג בפניו את מגוון האפשרויות המקצועיות והתעסוקתיות וגם את ההזדמנויות החברתיות והזוגיות.

תכנון פרישה מקיף מתהווה תוך שימוש ב"מבחן 360"- שיטת תכנון ייחודית המאבחנת את מכלול תחומי החיים של הפורש ומאפשרת מתן מענה מקיף לצרכים ולרצונות הפורש בהתאם למציאות חייו.
     ​​https://isrc.vp4.me/prisha1​​​​